شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ۱۱:۲۶
نشست تخصصی بررسی دایره شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در موسسه مطالعات حقوق عمومی

نشست علمی دایره شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان ، عصر سه‌شنبه ۱۷ مهر در موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد. مطالب مرتبط: نشست خانه اندیشمندان با موضوع «بررسی دایره شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» نشست تخصصی بررسی دایره شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان نشست تحول قانون و قانون گذاری در جمهوری […]