یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ ۱۴:۱۱
کارگاه آموزشی «آشنایی با جایگاه و صلاحیت‌های رئیس جمهور در پرتو نظرات شورای نگهبان»

مدت کارگاه:‌ چهار ساعت (دوجلسه دو ساعته)
زمان برگزاری: جمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۸ تا ۱۲

مدت کارگاه:‌ چهار ساعت (دوجلسه دو ساعته)
زمان برگزاری: جمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۸ تا ۱۲
مهلت ثبت‌نام: پایان ساعت کاری روز یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
هزینه: ۲۵۰،۰۰۰ ریال (بیست و پنج هزار تومان) [بابت کتب و منابع آموزشی]
محورهای دوره:
-جایگاه رئیس جمهور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
-شرایط رئیس جمهور و نحوه انتخاب وی
-ارتباط رئیس جمهور با سایر قوا و نهادهای اساسی
-رئیس جمهور و ریاست بر قوه مجریه و هیأت وزیران
-رئیس جمهور و مدیریت امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور
-فرآیند رسیدگی به تخلفات، کفایت سیاسی و عزل رئیس جمهور
-صلاحیت‌های رئیس جمهور در عرصه بین‌الملل


-صلاحیت‌های رئیس جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور

برچسب‌ها: