دوشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۷ ۱۷:۳۳
به مناسبت روز قانون اساسی
اساسی سازی حقوق

مطالب مرتبط: عدم ابتدای حقوق بر مبنای اسلام؛ اصلی‌ترین آسیب رشته حقوق ضرورت وجود حق بر سلامت و حمایت دولت از آن، به عنوان یکی از انواع حقوق بشری ادامه بررسی دستورالعمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی دوره درس گفتار اسلام و حقوق بشر