چهارشنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۷ ۱۸:۴۳
همایش ملی چالش های قانون مدنی ایران

مطالب مرتبط: نشست تحول قانون و قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران نشست تحول قانون و قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران تغییرات قانون چک در یک نگاه زمین های ده ونک، از قانون تا مصلحت؟