یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ ۱۰:۴۷
شنبه 10 آذر؛
نشست تحول قانون و قانون گذاری

نشست تحول قانون و قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه ۱۰ آذر در موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد.