یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۴۴
دکتر ابوالفضل درویش وند؛ حقوقدان
نظارت بر مصوبات وظیفه قانونی هیات عالی نظارت است

اخیرا دولت در راستای انجام تعهدات برنامه اقدام «Action Plan» مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی «FATF» لوایح «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.