یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ ۱۷:۲۸
همراه کافه قانون؛
بررسی ابعاد حقوقی CFT

بررسی ابعاد حقوقی CFT
دوشنبه ۱۲ آذر
ساعت ۱۰ الی ۱۲