دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷ ۱۳:۳۴
همراه کافه قانون؛
صوت کامل نشست تحول قانون وقانون گذاری /صوت

نشست تحول قانون و قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه ۱۰ آذر در موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد.