دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷ ۱۷:۲۷
همراه کافه قانون؛
حقوق قراردادهای اداری

حقوق قراردادهای اداری
نویسنده محمد شمعی

عبارت «قرارداد اداری» از جهت توجه به مفهوم «قرارداد»، یادآور حوزه ای از حقوق خصوصی است اما وجه «اداری» آن، پیوندهایی با اعمال حاکمیت دارد که آن را به حوزه حقوق عمومی می راند. کتاب تازه به چاپ رسیده انتشارات جنگل با عنوان «حقوق قراردادهای اداری»، اثر همکار گرامی آقای محمد شمعی، ضمن بررسی جنبه های نظری و عملی قراردادهای اداری، نگاهی تطبیقی نیز دارد. در لینک زیر، پیشگفتار و فهرست مطالب این کتاب را مطالعه خواهید نمود.