شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷ ۱۰:۱۲
همراه کافه قانون؛
مراسم تحلیف ۴۱۰ نفر از کارآموزان وکالت/عکس

مراسم تحلیف ۴۱۰ نفر از کارآموزان وکالت با حضور رئیس، نواب رئیس، اعضای هیأت‌مدیره، اعضای کمیسیون اختبار و کارآموزی، دکتر محمد آشوری استاد برجسته آیین دادرسى کیفرى و وکیل دادگسترى، کارآموزان وکالت و خانواده‌های آن‌ها برگزار شد و کارآموزان وکالت با اتیان سوگند رسما ردای وکالت دادگستری به تن کردند. در این مراسم که با پخش سرود ملی و قرائت آیاتی چند از قرآن کریم آغاز گردید ابتدا دبیر کمیسیون کارآموزی گزارشی از روند کار کمیسیون و اختبار این دوره ارائه داد.