دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۱۵:۵۰
همراه کافه قانون
دقت در بودجه ۹۸

حدود دو سوم کل بودجه به شرکت‌های دولتی، اختصاص پیدا می‌کند، از این رو لازم است دولت و مجلس با دقت بیشتر این بخش از بودجه را تنظیم کنند.