سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۱۲:۰۰
همراه کافه قانون؛
بررسی ارقام کلان بودجه۹۸ نسبت به لایحه ۹۷/منابع شرکتهای دولتی ۵۶ درصد رشد کرد

بررسی ارقام کلان لایحه بودجه سال آینده نشان میدهد هرچند منابع عمومی رشد ۱۰٫۵ درصدی را نسبت به لایحه بودجه سال ۹۷ تجربه کرده است اما بالحاظ کردن نرخ تورم، کلیات لایحه انقباضی محسوب میشود.

به گزارش کافه قانون، بررسی ارقام کلان لایحه بودجه سال آینده نشان میدهد هرچند منابع عمومی  رشد ۱۰٫۵ درصدی را نسبت به لایحه بودجه سال ۹۷ تجربه کرده است اما بالحاظ کردن نرخ تورم، کلیات لایحه انقباضی محسوب میشود.

منابع عمومی بودجه سال ۹۷ حدود ۳۶۸ هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه ۹۸ به ۴۰۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و رشد ۱۰٫۵ درصدی بوده است. همچنین درآمدهای اختصاصی حدود ۵۶ هزارمیلیارد تومان بوده که به ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و شاهد رشد ۴۰ درصدی بوده است. به این ترتیب کل منابع بودجه عمومی با رقم ۴۲۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ با رشد ۱۳ درصدی به ۴۷۸هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ افزایش یافته است.

همچنین منابع شرکتهای دولتی از ۸۱۳ هزار میلیارد تومان با رشد ۵۶ درصدی به ۱۲۷۴هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. منابع بودجه عمومی کل کشورنیز از  ۱۱۹۴ هزار میلیارد تومان با رشد۴۲ درصدی به ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان بالغ شده است.

ارقام برحسب هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت درامد اختصاصی منابع بودجه عمومی منابع شرکتهای دولتی منابع بودجه کل کشور
لایحه سال ۹۷ ۳۶۸ ۵۶ ۴۲۴ ۸۱۳ ۱۱۹۴
لایحه سال ۹۸ ۴۰۷ ۷۰ ۴۷۸ ۱۲۷۴ ۱۷۰۳
درصد رشد ۱۰٫۵ ۲۵ ۱۳ ۵۶ ۴۲

در قانون بودجه سال جاری، منابع حاصل از نفت و فرآورده‌‌های نفتی معادل ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده، اما در سال ۹۸ این رقم به ۱۴۲٫۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، به این معنی که دولت انتظار دارد در سال آتی نسبت به سال جاری ۴۱ درصد درآمد نفتی بیشتری کسب کند.

گفتنی است، در تبصره اول قانون بودجه سال ۹۷، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت، ۳۲ درصد تعیین شده بود اما در تبصره اول سال جاری، سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد رسیده است. کاهش ۱۲ درصدی از سهم صندوق توسعه ملی و افزایش نرخ تسعیر ارز، موجب شده تا درآمدهای ریالی دولت از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی نسبت به سال گذشته رشد کند.

همچنین درامدهای مالیاتی از ۱۲۸ هزار میلیارد تومان به ۱۵۳ هزار میلیارد تومان تغییر کرده است. سایر درامدها نیز از ۶۵ به ۵۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. گفتنی است در قمت دارایی های مالی از ۶۸ هزار میلیارد تومان با کاهش درصدی به ۵۱ هزار میلیارد تومان تقلیل شاهد بودیه ایم. در این قسمت فروش اوراق از ۳۸٫۵ هزار میلیارد تومان به ۴۴ افزایش یافته اما سهم سایر که شامل استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و وام … میباشد از ۲۹٫۵ هزار میلیارد تومان به ۷هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

هزار میلیارد تومان درامدها مالیات سایر درامدها واگذاری

سرمایه ای

نفت و فرآورده واگذاری مالی فروش اوراق
لایحه سال ۹۷ ۱۹۳ ۱۲۸ ۶۵ ۱۰۶ ۱۰۱ ۶۸ ۳۸٫۵
لایحه سال ۹۸ ۲۰۸ ۱۵۳ ۵۵ ۱۴۸ ۱۴۲ ۵۱ ۴۴
درصد رشد ۷ ۱۹٫۵ -۱۵ ۳۹٫۵ ۴۱ -۲۵ ۱۴

بیشتر بخوانید