سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۱۲:۰۳
همراه کافه قانون؛
رشد ۵۱ درصدی بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه ۹۸/ منابع عمومی دولت ۵ درصد رشد کرد

نگاه مقایسه به لایحه بودجه سال آینده و قانون بودجه سال جاری حاوی نکات حائز اهمیتی میباشد. منابع عمومی دولت از ۳۸۶ با رشد ۵درصدی به ۴۰۷ هزار میلیار تومان تغییر کرده است.

به گزارش کافه قانون؛ نگاه مقایسه به لایحه بودجه سال آینده و قانون بودجه سال جاری حاوی نکات حائز اهمیتی میباشد. منابع عمومی دولت از ۳۸۶ با رشد ۵درصدی به ۴۰۷ هزار میلیار تومان تغییر کرده است. همچنین منابع بودجه عمومی از ۴۴۳ هزار میلیارد تومان با رشد ۷درصدی به ۴۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. منابع شرکتهای دولتی نیز(با رشد ۵۱%) از ۸۳۹ هزار میلیارد به ۱۲۷۴ میلیارد تومان افزایش یافته است. منابع بودجه کل کشور نیز با لحاظ رشد ۴۰ درصدی از ۱۲۲۰ با رشد درصدی به ۱۷۰۰ میلیارد تومان جهش کرده است.

ارقام بر حسب هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت منابع بودجه  عمومی شرکتهای دولتی بودجه کل کشور
قانون بودجه ۹۷ ۳۸۶ ۴۴۳ ۸۳۹ ۱۲۲۰
لایحه بودجه ۹۸ ۴۰۷ ۴۷۸ ۱۲۷۴ ۱۷۰۳
درصد تغییر ۵ ۷ ۵۱ ۴۰

همچنین در قانون بودجه ۹۷ درآمدها  ۲۱۶ هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود که در لایحه بودجه ۹۸ با رشد منفی۳ درصدی به ۲۰۸ هزار میلیارد تومان رسید. لازم به ذکر است درامدهای مالیاتی نسبت به قانون بودجه ۹۷ حدود ۸ درصد  و نسبت به  لایحه بودجه ۹۷ نزدیک به ۱۹٫۵ درصد افزایش یافته است.

واگذاری دارایی های سرمایه ای نیز از ۱۰۷ هزار میلیارد تومان با رشد  ۳۸درصدی به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. از سوی دیگر واگذاری دارایی مالی با کاهش ۱۹ درصدی از ۶۳ به ۵۱ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

مالیات سایر درآمدها واگذاری سرمایه ای واگذاری مالی
قانون بودجه۹۷ ۱۴۲ ۷۴ ۲۱۶ ۱۰۷ ۶۳
لایحه بودجه۹۸ ۱۵۳ ۵۵ ۲۰۸ ۱۴۸ ۵۱
درصد تغییر ۸ -۲۷ ۳۸ -۱۹

انتهای پیام/