یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ ۱۳:۴۸
۷ اشکال حقوقی دولت حقوقدان

مطالب مرتبط: بررسی ابعاد حقوقی CFT دولت مدرن ، از ریشه ها تا اندیشه ها ابعاد حقوقی و کارشناسی نظر شورای نگهبان درباره CFT نشست تخصصی حقوقی رفع تصرف خانه‌های اطراف دانشگاه الزهرا (س)