شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ ۱۵:۰۱
قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری (در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی)

ماده واحده- قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ مدت اعتبار آزمایشی آن دائمی می‌شود.

گزارش کمیسیون مشترک به مجلس شورای اسلامی

لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره چاپ ۸۲۳ که به کمیسیون مشترک ارجاع شده بود، طی جلسات متعدد با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، سازمان اداری و استخدامی کشور و جمعی از افراد صاحب‌نظر در حوزه امور اداری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و درجلسه نهایی مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۷ کمیسیون مشترک با اصلاحاتی در عنوان و متن به‌تصویب رسید.

اینک گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۳) قانون آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

رییس کمیسیون مشترک بررسی لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری- حسن لطفی

لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده واحده- قانون مدیریت خدمات کشوری  با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ مدت اعتبار آزمایشی آن دائمی می‌شود.