دوشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۷ ۱۰:۵۴
نشست تخصصی، آسیب شناسی نظام بودجه ریزی در ایران برگزار خواهد شد

سه شنبه ۷ اسفند
ساعت ۳ الی ۵ بعد از ظهر
دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده حقوق

نشست تخصصی:
“آسیب شناسی نظام بودجه ریزی در ایران”

 

سخنرانان:

دکتر عادل آذر
حجت السلام مصباحی مقدم
دکتر محمدرضا پورابراهیمی
دکتر علی بهادری جهرمی
آقای حیدرعلی نوری

زمان: سه شنبه ۷ اسفند ماه ۹۷ ساعت ۱۵ لغایت ۱۷

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده حقوق