چهارشنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۷ ۰۸:۳۹
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
متاسفانه بیش از ۶۰ درصد بودجه دولت متکی به درآمدهای نفتی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، سهم نفت از بودجه را اشکالی بزرگ در دولت ها دانست و افزود متاسفانه بیش از شصت درصد بودجه دولت متکی به نفت و درآمدهای نفتی است. وی افزود در حال حاضر در جنگ اقتصادی به سر می بریم که متاسفانه امسال با وجود اینکه در بحران اقتصادی بوده ایم، در بودجه دولت هیچ تفاوتی نسبت به سالهای گذشته نبود.

حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست آسیب شناسی نظام بودجه ریزی:

متاسفانه بیش از ۶۰ درصد بودجه دولت متکی به درآمدهای نفتی است.

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم با اشاره به مهم و اساسی بودن ساختار بودجه افزودند در این یکی دو دهه اخیر شاهد روند رو به رشد بودجه عمومی دولت ها بوده ایم. و از طرفی دیگر در تقسیم منابع درآمدی جاری و عمرانی دولت ها منابع عمرانی به نفع منابع جاری کنار گذاشته شدند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، سهم نفت از بودجه را اشکالی بزرگ در دولت ها دانست و افزود متاسفانه بیش از شصت درصد بودجه دولت متکی به نفت و درآمدهای نفتی است. وی افزود در حال حاضر در جنگ اقتصادی به سر می بریم که متاسفانه امسال با وجود اینکه در بحران اقتصادی بوده ایم، در بودجه دولت هیچ تفاوتی نسبت به سالهای گذشته نبود.

مصباحی مقدم با اشاره به ایجاد مالیات عایدی به سرمایه در کشور گفت، متاسفانه در این دولت هیچ گونه مالیات عایدی به سرمایه وجود نداشته به همین دلیل است که در یکسال گذشته قیمت خودرو و مسکن به شدت بالا رفته و این نشانه نبود ساز و کار مالیاتی در کشور است.

وی افزود در کمیته فقهی بورس، اوراق اسلامی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت، و براساس آن اسناد خزانه بدون در نظر گرفتن نرخ بهره پرداخت میگردد.

وی در پایان افزود: در امریکا اسناد پیوست بودجه ای وجود دارد که به کنگره گزارش میدهد که اگر این قوانین تصویب شود چه نتایجی در بر خواهد داشت. این موضوع بسیار مهمی است. بنده قبلا در مجمع این پیشنهاد را مطرح کرده بودم که ضروری است هر طرح یا لایحه ای حداقل ۶ سند پیوست داشته باشد اگر این موضوع محقق شود امکان پایش نتایج اجرای طرح ها و لوایح به وجود می آید.