چهارشنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۷ ۱۰:۴۳
نشست آسیب شناسی نظام بودجه ریزی در ایران/عکس

مطالب مرتبط: نشست تخصصی، آسیب شناسی نظام بودجه ریزی در ایران برگزار خواهد شد نشست تخصصی آسیب شناسی نظام بودجه ریزی برگزار شد. متاسفانه بیش از ۶۰ درصد بودجه دولت متکی به درآمدهای نفتی است. نشست تحول قانون و قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران