چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ۰۹:۴۵
نشست آسیب‌شناسی نظام بودجه‌ریزی کشور۲/گزارش تصویری

مطالب مرتبط: نشست تخصصی، آسیب شناسی نظام بودجه ریزی در ایران برگزار خواهد شد نشست تخصصی:آسیب شناسی نظام بودجه ریزی در ایران (نشست دوم) نشست آسیب شناسی نظام بودجه ریزی در ایران/عکس نشست تخصصی آسیب شناسی نظام بودجه ریزی برگزار شد.