چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ۰۹:۵۸
معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس:
روزی ۹ میلیون بشکه نفت رشوه می‌دهیم تا اموراتمان بگذرد

محمد قاسمی معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در نشست آسیب‌شناسی نظام بودجه‌ریزی کشور که به همت پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد، اظهار کرد: اگر بودجه ناکارآمدی وجود دارد نشان از یک اشکال در نظام مدیریتی کشور است اشکالات نظام بودجه ریزی در ایران این است که تحول مهم انقلاب اسلامی نتوانست مناسبات اقتصادی و اجرای کشور را تغییر دهد و با همان نظام اداری شروع به کار کردند.

محمد قاسمی معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در نشست آسیب‌شناسی نظام بودجه‌ریزی کشور که به همت پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد، اظهار کرد: اگر بودجه ناکارآمدی وجود دارد نشان از یک اشکال در نظام مدیریتی کشور است اشکالات نظام بودجه ریزی در ایران این است که تحول مهم انقلاب اسلامی نتوانست مناسبات اقتصادی و اجرای کشور را تغییر دهد و با همان نظام اداری شروع به کار کردند.

وی تاکید کرد: کدام کشور معادل ۹ میلیون بشکه نفت خام به کشور تزریق می کند و ادعای حکمرانی دارد در حال حاضر  ما در حقیقت روزی ۹ میلیون بشکه به جامعه می دهیم تا شب و روزمان را بگذرانیم لذا باید این روابط تصحیح شود.

قاسمی افزود: ما از سال ۷۹ در مرکز پژوهش ها به دنبال رفع اشکالات نظام بودجه هستیم و هر عددی از بودجه را بر می داریم با یک مجموعه سوالات روبرو می شویم .

وی با اشاره به اینکه نگاه ما نسبت به استفاده از نفت باید تغییر کند خاطرنشان کرد: طبق شیوه ای که در حال حاضر به نفت نگاه می کنیم و از آن استفاده می کنیم تا صد سال آینده به آن وابسته می مانیم اراده ای برای رفع وابستگی به نفت وجود ندارد و سیاست گذار چنین جراتی ندارد .

وی عنوان کرد: در زمانی که مجلس و دولت در مسایلی که حق دخالت ندارند مانند صندوق های بازنشستگی ورود می کنند فرض شان این است که با پول مردم در صندوق بازنشستگی همان تصمیمی را می توانند بگیرند که با نفت می گیرند و این روش شدنی نیست.

قاسمی افزود: تغییر چند اسم و جایگزینی اشان ربطی به اصلاح ساختار بودجه ندارد بودجه تصویب شده مشتی قانون بی در  و پیکر است و قابل نظارت نبوده و در عمل به آن توجهی نمی شود. اگر حقیقتا ساختار بودجه را با اشکال می بینید و دنبال اصلاح آن هستید باید ابتدا ویژگی هایی که نظام بودجه ریزی مطلوب چیست ارایه دهیم و سپس راهبرد آن نوشته شده و برای بررسی به قوای سه گانه داده شود.

وی گفت: باید محتوای قانون مشخص شود و مسوولیت هر قوه برای اجرای بودجه تعیین شود ما هنوز اختیارات قوا را  در بودجه به صورت مشخص نمی دانیم منابع و مصارف کشور باید بر اساس محتوا و ماهیت تعیین شود .

قاسمی در ادامه تصریح کرد: باید متناسب با محتوای تعیین شده و وظایف دولت در ساختار اداری تجدید نظر شود و هرکدام از دستگاهها صرفا در یکی از این حوزه اجازه کار داشته باشند. دستگاههای دولتی حق داشتن شرکت دولتی نداشته باشند و بیمارستان داری و مدرسه داری در وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش انجام نشود دراین صورت است که می تواند در اصلاح نظام بودجه پرداخت و سپس این اصلاح را احساس کرد.