چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ۱۰:۰۸
معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه:
بودجه‌نویس در شرایط موجود پرس شده است/ عدم رضایت مردم با وجود یارانه پنهان ۳۶ هزار میلیارد تومانی

معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در نشست آسیب‌شناسی نظام بودجه‌ریزی کشور که به همت پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد، گفت: در بخش هزینه‌کرد کارا باید به بسته سیاستی اصلاح نظام یارانه‌ای توجه کرد که مواردی مانند برنامه ساماندهی و هدفمندسازی یارانه‌های بودجه‌ای، فرابودجه‌ای و پنهان را در بر می‌گیرد.

معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در نشست آسیب‌شناسی نظام بودجه‌ریزی کشور که به همت پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد، گفت: در بخش هزینه‌کرد کارا باید به بسته سیاستی اصلاح نظام یارانه‌ای توجه کرد که مواردی مانند برنامه ساماندهی و هدفمندسازی یارانه‌های بودجه‌ای، فرابودجه‌ای و پنهان را در بر می‌گیرد.

سیدحمید پورمحمدی گفت: وقتی بودجه سال ۹۸ آماده شد با مشکلات فراوانی روبرو بودیم برای نمونه سال آینده منابع درآمدی ما کاهش خواهد یافت چون صادرات نفت از دو و نیم میلیون بشکه به یک و نیم میلیون بشکه کاهش و همچنین درآمدهای ارزی ما از ۲۷ میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. بنابراین ما از سویی با کاهش منابع روبرو هستیم و از سویی انتظارات بالا رفته و این شرایط بودجه‌نویس را پرس کرده است. پس از ارائه بودجه با فرمان رهبر انقلاب هم مواجه شدیم که دستور دادند سهم صندوق ۲۰ درصد باشد بنیه دفاعی تامین شود و موارد دیگر.

وی ادامه داد: نظام بودجه‌ریزی کشور نیاز به اصلاحات دارد از همین‌رو بندی در قالب تبصره ۲۲ ارائه شده تا دولت اصلاحات ساختاری را تا چهارماه ارائه کند. البته برای ضرورت‌های اجرایی برنامه اصلاحات ساختاری بودجه می‌توان به الزام اجرایی دستور رهبر انقلاب، عدم امکان اداره کشور در آینده با استمرار رویه‌های موجود و الزام تبدیل تهدیدهای ناشی از تحریم‌ها به فرصت اصلاحات ساختاری اشاره کرد.

وی در توضیح مورد عدم اداره کشور در آینده نزدیک با استمرار رویه‌های موجود گفت: اثر تحریم‌ها خود را در عدم تحقق درآمد نشان می‌دهد که اثراتی مانند تورم، افزایش و انباشت بدهی‌های دولت به بانک‌ها، صندوق‌ها و دیگر آحاد نظام، معضلات نظام بانکی، معضلات صندوق‌های بازنشتسگی، معضلات زیست محیطی و کاهش شدید رقابت پذیری در اقتصاد را خواهد داشت.

معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور جهت‌گیری‌های اساسی در این راستا را سه مورد بیان کرد و گفت: این جهت‌گیری‌ها اولا تامین منابع مطمئن برای اداره کشور و افزایش کارآیی مخارج دولت، مورد دوم حمایت از تولید و اشتغال و ایجاد ثبات و جهت گیری سوم نیز ارتقای عدالت و بهبود معیشت است. بنابراین در این راستا باید یک اجماع در سطح حاکمیت در مورد برنامه اصلاحات ساختاری بودجه به وجود آید. سپس نقشه راه ترسیم شود و نهایتا سنجه‌های تحقق اهداف اصلاحات ساختاری بودجه تعیین شود.

وی تصریح کرد: برای اینکه اصلاحات بودجه‌ریزی کشور پشتیبان رشد پایدار باشد باید به چهار محور توجه کرد ۱٫ تقویت نهادی بودجه، ۲٫ هزینه‌کرد کارا، ۳٫ درآمدزایی پایدار و چهار، ثبات‌سازی اقتصاد کلان. برای نمونه برای تقویت نهادی بودجه می‌توان به موارد افزایش انضباط اصلاح ساختاری، ایجاد جامعیت بودجه و شفافیت جریان وجوه عمومی، بسته اصلاح روابط نهایی بودجه با ذینفعان اشاره کرد.

وی گفت: در بخش هزینه‌کرد کارا باید به بسته سیاستی اصلاح نظام یارانه‌ای توجه کرد که مواردی مانند برنامه ساماندهی و هدفمندسازی یارانه‌های بودجه‌ای، فرابودجه‌ای و پنهان را در بر می‌گیرد. ما باید توجه کنیم که یارانه پنهان ۳۶ هزار میلیارد تومان رضایت خاطر مردم را فراهم نکردند و هیچ کمکی به تولید و محیط زیست نکردند.