چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ۱۰:۱۳
عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام :
ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام به تشدید کسری بودجه

وزیر اقتصاد در دولت نهم در نشست آسیب‌شناسی نظام بودجه‌ریزی کشور که به همت پژوهشکده شورای نگهبان به بیان ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به بودجه سال ۹۸ پرداخت.

وزیر اقتصاد در دولت نهم در نشست آسیب‌شناسی نظام بودجه‌ریزی کشور که به همت پژوهشکده شورای نگهبان به بیان ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به بودجه سال ۹۸ پرداخت.

داوود دانش‌جعفری با شرح سیاست‌های کلی نظام گفت: سیاست کلی یعنی جهت‌گیری کشور در تصمیم‌گیری‌های مهم، حیاتی و راهبردی به ویژه چگونگی اجرای بعضی از اصول قانون اساسی مانند اصل ۴۴ و اصل ۴۳ است. البته با سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله و همچنین چشم‌انداز برنامه ۲۰ ساله جهت گیری کلی اجرایی را طی سال‌های مورد اشاره مشخص می‌کند.

وی افزود: با بررسی ماهوی سیاست‌های کلی مشاهده می‌شود که امور اقتصادی مانند اصل ۴۴ یا سیاست‌های کلی تولید ملی… جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. متاسفانه بیشتر سیاست‌های کلی به جز اصل ۴۴ تبدیل به قانون نشده است.

عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام تصریح کرد: مجمع تشخیص مصوبات مجلس را از نظر انتقاد و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مصوب بررسی می‌کند. از مغایرت‌ پر تکرار لوایح بودجه سال‌های اخیر با سیاست‌های کلی نظام می‌توان به اضافه برداشت از صندوق توسعه ملی، برداشت از صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه‌ای، پرداخت به بخش دولتی از محل منابع صندوق توسعه ملی، توسعه فعالیت‌های اقتصادی برخلاف سیاست‌های اصل ۴۴، تضعیف نظام مالی کشور با انتشار گسترده اوراق مالی، رفع دیون از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و عدم رعایت اصل صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور اشاره کرد.

وزیر پیشین اقتصاد با اشاره به موارد پرتکرار عدم انطباق لوایح بودجه سال‌های اخیر با سیاست‌های کلی نظام گفت: در این مورد می‌توان به بند ۹ سیاست‌های کلی برنامه ششم که اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، بند ۱۷ سیاست کلی،برنامه ششم اشاره دارد به افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه‌های نفت و گاز، بند ۱۷ سیاست‌های کلی برنامه ششم برای دستیابی به ضریب جینی  ۳۴ /۰، بند ۳۲ سیاست‌های کلی برنامه ششم جهت کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک اشاره کرد.

دانش‌جعفری با بیان ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به بودجه سال ۹۸ گفت: این ایرادات شامل تشدید کردن کسری بودجه مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اصلاح الگوی مصرف است و امسال با توجه به اینکه کسری بودجه قابل توجه مشاهده می‌شود بنابراین مجمع نسبت به تشدید آن ایراد گرفته مورد دوم نیز ایجاد تکلیف بودجه‌ای برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که هم دولت و هم مجلس از آن استفاده کرده‌اند.