چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ ۱۰:۰۰
با ۱۸۹ رای موافق؛
طرح دوفوریتی «تقویت جایگاه سپاه پاسدران انقلاب اسلامی در برابر آمریکا» تصویب شد

نمایندگان در نوبت عصر جلسه علنی امروز با دوفوریت طرح «تقویت جایگاه سپاه پاسدران انقلاب اسلامی در برابر آمریکا» موافقت کردند.

نمایندگان در نوبت عصر جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح «تقویت جایگاه سپاه پاسدران انقلاب اسلامی در برابر آمریکا» موافقت کردند.

نمایندگان با ۱۸۹ رای موافق ۲ رای مخالف و ۱ رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن، با دو فوریت این طرح موافقت کردند.

نمایندگان پس از تصویب این طرح شعار «مرگ بر آمریکا» سر دادند.