چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ ۱۰:۲۸
به همت پژوهشكده شوراي نگهبان برگزار خواهد شد:
رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان

محوریت مسابقه :
صلاحیت شورای نگهبان در نظارت بر مصوبات مجلس و تفسیر قانون اساسی

 

فرآیند برگزاری مسابقه
مسابقه شبیه‌سازی شورای نگهبان در دو مرحله برگزار می‌گردد:
مرحله‌ی اول:
روز مشخصی جهت برگزاری رقابت مرحله‌ی اول به گروه‌ها اعلام می‌گردد تا در حضور دو داور، جلسه‌ی شورای نگهبان را شبیه‌سازی نمایند. پیش از شروع رقابت مصوبات فرضی در اختیار اعضای گروه‌‌ها قرار می‌گیرد تا در خصوص آن مطابق با جلسه‌ی شورای نگهبان تصمیم‌گیری و اظهار نظر نمایند.
مرحله دوم:
پس از اتمام رقابت مرحله‌ی اول، در جلسه‌ای با حضور همه‌ی گروه‌های شرکت‌کننده در رقابت‌ها نمایندگان هر گروه با حضور در مقابل هیئت داوران (متشکل از اعضای شورای نگهبان، اساتید دانشگاه) نظر خود را تببین نموده و از استدلال‌های خود دفاع می‌نماید.

نحوه‌ی تعیین تیم برنده و جوایز آن
•    در پایان ارزیابی، هرگروه که بر اساس نظر هیئت داوران روز اول و روز دوم، بیشترین امتیاز را کسب نماید به‌عنوان برترین گروه شناخته می‌شود.
•    مجموع امتیازات مشتمل بر ارزیابی شکلی نحوه برگزاری جلسات و ارزیابی محتوایی نظرات ارائه شده در دو مرحله، گروه برگزیده را تعیین خواهد کرد.
•    در پایان به همه‌ی گروه‌ها گواهی شرکت در مسابقه و به سه گروه برتر جوایز زیر اهدا می‌گردد:
o    گروه اول: مبلغ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان جایزه نقدی به همراه قرارداد همکاری با پژوهشکده‌ی شورای نگهبان به‌عنوان مشاور در کارشناسی مصوبات مجلس
o    گروه دوم: ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان جایزه نقدی
o    گروه سوم: ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان جایزه نقدی