شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ ۱۷:۰۰
به همت پژوهشکده شورای نگهبان:
دور اول رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان برگزار شد

در این دور از رقابت ها ۵۰ تیم دانشجویی از دانشگاه های سراسر کشور به همراه یک نفر استاد راهنما حضور داشتند که هر گروه متناسب با جدول زمان بندی اعلام شده به رقابت پرداختند.گروه ها در این دور از رقابت ها در زمان ۹۰ دقیقه ای همانند شورای نگهبان تشکیل جلسه داده و اقدام به بررسی مصوبات و استفساریه های از پیش طراحی شده توسط کارگروه محتوایی مسابقات نمودند.

به گزارش قانون آنلاین به نقل از روابط عمومی پژوهشکده شورای نگهبان، دور اول رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان روز های پنج شنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ فروردین در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و با حضور تیم های شرکت کننده، اساتید راهنما و داوران رقابت ها برگزار شد.

در این دور از رقابت ها ۵۰ تیم دانشجویی از دانشگاه های سراسر کشور به همراه یک نفر استاد راهنما حضور داشتند که هر گروه متناسب با جدول زمان بندی اعلام شده به رقابت پرداختند.گروه ها در این دور از رقابت ها در زمان ۹۰ دقیقه ای همانند شورای نگهبان تشکیل جلسه داده و اقدام به بررسی مصوبات و استفساریه های از پیش طراحی شده توسط کارگروه محتوایی مسابقات نمودند.

شایان ذکر است که این دور از رقابت ها با حضور سه نفر از اعضای حقوق دان شورای نگهبان آقایان سیامک ره پیک عضو حقوق دان شورای نگهبان و ریاست پژوهشکده شورای نگهبان،‌ سام سواد کوهی فر عضو حقوقدان شورای نگهبان و نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان برگزار شد.

گفتنی است که در این دور از رقابت ها، هیئت داوری چند نفره حضور داشت که بدون ورود در مباحث گروه ،‌ شاهد نحوه تشکیل جلسه، رعایت تشریفات،‌کیفیت استدلالات ودر نهایت رای نهایی و مکتوب قرار گرفتند که داوران حضور یافته در این رقابت ها، عموما از اساتید برجسته حقوق عمومی از دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، علوم قضایی و خدمات اداری،‌ امام صادق (ع) و … بودند.

دور دوم از رقابت های علمی شبیه سازی شورای نگهبان، در روز های پنج شنبه و جمعه هفته جاری(۵ و ۶ اردیبشهت ماه) برگزار می شود که در این دور از رقابت ها بیست گروه پس از جمع بندی داوران و اعلام نتایج حضور خواهند داشت.