سه شنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۳۳
به همت پژوهشکده شورای نگهبان:
دور دوم رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان برگزار خواهد شد.

به گزارش قانون آنلاین، دور دوم رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان با حضور اعضای حقوق­ دان شورای نگهبان، اساتید برجسته حقوق دانشگاه ها،‌ و تیم های شرکت کننده در تاریخ روز های۵ و ۶ اردیبشهت در محل دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری برگزار خواهد شد.

به گزارش قانون آنلاین، دور دوم رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان با حضور اعضای حقوق­ دان شورای نگهبان، اساتید برجسته حقوق دانشگاه ها،‌ و تیم های شرکت کننده در تاریخ روز های۵ و ۶ اردیبشهت در محل دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری برگزار خواهد شد.