اعضای حقوق دان شورای نگهبان
  • به همت پژوهشکده شورای نگهبان:
    دور اول رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان برگزار شد

    در این دور از رقابت ها ۵۰ تیم دانشجویی از دانشگاه های سراسر کشور به همراه یک نفر استاد راهنما حضور داشتند که هر گروه متناسب با جدول زمان بندی اعلام شده به رقابت پرداختند.گروه ها در این دور از رقابت ها در زمان ۹۰ دقیقه ای همانند شورای نگهبان تشکیل جلسه داده و اقدام به بررسی مصوبات و استفساریه های از پیش طراحی شده توسط کارگروه محتوایی مسابقات نمودند.

  • هادی طحان نظیف

    دکتر هادی طحان نظیف
    دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران