قوانین
  • شنبه 10 آذر ماه مصادف با روز مجلس؛
    نشست تحول قانون و قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران

    به گزارش کافه قانون نشست تحول قانون و قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه ۱۰ آذر ماه  ساعت ۹ الی ۱۱ مصادف با روز مجلس در محل موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران  برگزار خواهد شد.

  • احمد پنجه پور
    چگونه علیه شرکت‌های هوایی اقامه دعوی کنیم؟

    شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی، برای حمل مسافرین و همچنین برای حمل بار و کالا، مقررات مخصوص به خود را دارند که در صورت بروز حادثه و ورود هرگونه خسارت به مسافرین یا کالاهای آنها شرکت هواپیمایی مسئولیت جبران خسارت را(درصورت تقصیر) خواهد داشت.